Larrin na rez a vodní kámen Multipack2x500ml

99,90 Kč 82,56 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)
Čistící přípravek na rez a vodní kámen 2x500 ml
Extra silný účinek
Cena 44,5 Kč/ks

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro zářivý lesk bez námahy. Ideální pro případy, kde běžné přípravky selhávají.
Snadno a do hloubky vyčistí i dlouhodobě usazené nečistoty. Čištič na rez a vodní kámen.
Přípravky Larrin jsou evropské kvality. Zaručují oveřenou kvalitu pod stálou kontrolou

Návod k použití
Přiměřené množství přípravku nastříkejte přímo na čištěný povrch nebo na houbičku a vyčistěte.
Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 10 minut.Důkladně opláchněte vodou a otřete.
Postup možno opakovat. Nevhodné na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, smalt apod.).
Vhodný na: keramické i nerezové dřezy, umyvadla, WC dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie, výlevky, skleněné povrchy

Upozornění
Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice.
První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží okamžité omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Xi = dráždivý.

Bezpečnostní upozornění:
GHS05 - korozivní a žíravé látky
Obsah nebezpečných látek: Kyselina fosforečná 75 %

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 - Skladujte uzamčené.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení