Savo WC čistič Oceán 750ml

49,90 Kč 41,24 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)
Savo WC Oceán 750ml,spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Savo WC tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin.
Vůně oceánu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Použití
Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak,
aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku.
Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.
UPOZORNĚNÍ: Nepřelévejte do žádné jiné láhve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchnět.

Složení
Dezinfekční látka: peroxid vodíku 2g/100g, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky,
bělicí činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfum. Obsahuje: kyselina amidosírová;
peroxid vodíku; Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(hydrogenované lojové alkyl)deriváty.


Upozornění
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/
ochranné brýle/ obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.

Signální slovo: Nebezpečí
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P391 - Uniklý produkt seberte.

Skladovací podmínky
Skladujte v souladu s místními předpisy.\'20 Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých,
chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití.
Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Skladujte uzamčené. Neuchovávejte společně se zásadami.
Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě
utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech.
Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení